REGULAMIN

 

1) Portal MuzaTV.com

Korzystanie z niniejszego portalu MuzaTV.com podlega warunkom i zasadom określonym poniżej. Dostęp i użytkowanie witryny MuzaTV.com (zwanym dalej portalem) podlega niniejszym Warunkom Użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków zanim skorzystają Państwo z Portalu. Korzystając ze stron Portalu, użytkownik akceptuje tym samym poniższe Warunki. Jeśli użytkownik nie akceptuje tychże Warunków Użytkowania, nie powinien korzystać ze stron Portalu w sieci.

Jakość informacji
Portal nie gwarantuje, że dostępne na niniejszych stronach MuzaTV.com informacje są dokładne, wolne od wad, pełne lub aktualne. MuzaTV.com zapewnia jednak że dokłada wszelkich starań, by zapewnić pełny i wolny od wad dostęp do usług, treści udostępnianego przez Portal.

Łącza do innych stron internetowych
Użytkownik może poprzez hipertekst lub inne połączenia w sieci dostać się na inne strony WWW, które nie wchodzą w skład Portalu. Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za zgodność z prawem treści znajdujących się na stronach WWW, do których prowadzą linki z naszego Portalu, ani za administrowanie takimi zewnętrznymi serwisami WWW. Jednak chcielibyśmy, aby korzystanie zarówno z naszego Portalu, jak i z Internetu w ogóle, było bezpieczne. Dlatego będziemy wdzięczni za informowanie nas o wszelkich zauważonych niezgodnych z prawem lub obraźliwych treściach znajdujących się na stronach WWW, do których prowadzą łącza z naszego serwisu. W tych sprawach mogą się Państwo z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w pozycji Kontakt w menu.

Prawa własności intelektualnej do znaków towarowych i treści niniejszych stron WWW
Wraz z naszymi partnerami zastrzegamy sobie wszelkie prawa do znaków towarowych, treści chronionych prawami autorskimi i treści w inny sposób chronionych prawami własności intelektualnej znajdujących się na naszych stronach WWW. Treści takie mogą być pobierane wyłącznie dla celów osobistych i niekomercyjnych i wszelkie tak pobrane treści nie mogą być kopiowane, adaptowane, ani w żaden inny sposób poddawane działaniom zastrzeżonym dla właścicieli ich praw własności intelektualnej bez naszej uprzedniej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec użytkowników łamiących nasze prawa własności intelektualnych lub nadużywających nasz serwis WWW w jakikolwiek inny sposób.

Wykluczenie odpowiedzialności

Nasze strony WWW mogą zawierać oprogramowanie dodatkowe, takie jak ActiveX i Javascript. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za błędy i wady tych programów oraz wszelkiej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać w sposób bezpośredni lub pośredni z użytkowania takich programów znajdujących się na naszych stronach WWW. Ponadto, wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wynikać z użytkowania przez Państwa treści umieszczanych na naszych stronach WWW. Obejmuje to zrzeczenie się odpowiedzialności za wszelkie straty bezpośrednie i pośrednie, w tym między innymi straty wynikające ze szkód ubocznych lub wtórnych. W żadnym z przypadków Portal nie ponosi wobec kogokolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wynikowe lub inne szkody związane z korzystaniem z informacji lub też odwoływaniem się do informacji znalezionej na tej witrynie WWW bądź na jakiejkolwiek innej stronie WWW z nią powiązanej, uwzględniając przy tym, lecz bynajmniej nie ograniczając powyższego do utraty zysków, przerw w funkcjonowaniu firmy, utraty programów i innych danych, nawet w przypadku wyraźnego powiadomienia Serwisu o możliwości wystąpienia takowych.

Wykorzystywanie Portalu
Zabronione jest wykorzystywanie Portalu i dostępnych nań form komunikacji a zwłaszcza (postów,artykułów, komentarzy do artykułów i ankiet,) do prezentowania treści reklamowych i materiałów sprzecznych z prawem polskim i obowiązującymi zasadami współżycia społecznego. W przypadku naruszenia przez użytkownika polskiego prawa, zasad współżycia społecznego, zasad obowiązujących w Portalu (niniejszy regulamin, netykieta, regulamin dodawania komentarzy) Administrator Serwisu zastrzega sobie zastosowanie wszelkich możliwych konsekwencji zgodnych z prawem polskim.

Konkursy / Newsletter
Zgłaszając i biorąc udział w Konkursach uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i akceptuje jego treść. Biorąc udział w Konkursach, mail każdego uczestnika jest dodawany do listy mailingowej Newslettera automatycznie.

Administratorzy Portalu zastrzegają sobie możliwość pełnej edycji, a nawet usunięcia wszystkich publikowanych na łamach Portalu treści i materiałów bez zgody ich autorów i bez podawania przyczyny, zablokowania dostępu do Serwisu IP komputera z którego zostały wysłane te materiały a nawet skasowania profilu użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji powyższych Warunków użytkowania niniejszych stron www. Serwis zastrzega sobie prawo dokonywanie w każdej chwili zmian w niniejszych Warunkach Użytkowania bez ostrzeżenia o tym użytkownika. Zmiany te od chwili wprowadzenia będą w trybie natychmiastowym obowiązujące. Użytkownik zgadza się na regularne przeglądanie strony Portalu w celu zapoznania się wymienionymi zmianami. Jeśli użytkownik będzie korzystał dalej ze stron Portalu po wprowadzeniu powyższych zmian, oznacza to, że je zaakceptował.

 


2) Zasady umieszczania komentarzy na MuzaTV.com

1. Uczestnik Portalu publikuje swoje posty, komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorzy, Portalu MuzaTV.com w internecie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników.
2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach forum bądź Portalu internetowego MuzaTV.com treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach forum bądź Portalu internetowego MuzaTV.com treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

5. Administratorzy Portalu MuzaTV.com w internecie zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy z treści MuzaTV.com bez podawania przyczyn.

6. Nie należy umieszczać komentarzy, które:

a) zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
d) obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
e) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
f) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
g) przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.)

Ponadto nie zamieszczamy komentarzy, które:
- są reklamami
- są spamem
- nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem

- nie mają nic wspólnego z tematyka Serwisu

- zawierają uwagi skierowane do Administratorów Serwisu. W celu skontaktowania się z Administratorami serwisu należy posługiwać się formularzem zgłoszeniowym: - \ formularz zgłoszeniowy


3) KONKURSY ORGANIZOWANE NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

1. Organizatorem Konkursów jest Redakcja MUZAtv.com

2. Osoby nagrodzone wymieniane są w komentarzach pod postem konkursowym.

3. Na dane teleadresowe zwycięzcy czekamy 7 dni od zakończenia konkursu. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy w przewidzianym na to czasie, Organizator zastrzega sobie prawo wylosowania innej osoby (na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin).

4. Nagrody wysyłamy paczką pocztową na koszt Organizatora raz w tygodniu, w piątki. Jeśli piątek wypada dniem wolnym wysyłka nastąpi w najbliższy dzień pracujący.

5. Nagrody wysyłamy tylko na terenie Polski.

6. Rozdanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami).

NASI PARTNERZY

stat4u
Do góry